منوی اصلی
Skip Navigation Links

تازه ترین ارسال ها
* عاشورا امتداد غدیر

* پیوند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با امام حسین علیه السلام

* علل قیام سیدالشهداءعلیه السلام

* غدیر از دیدگاه اهل سنت

* ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

* غدیر بیعت با مهدی علیه السلام

شمایل امام علیه السلام درروایات

شمایل امام عصرعجل اللّه تعالی فرجه الشریف

شباهت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:اگرجز یک روز از دنیا نمانده باشد، خداوند مردی را برمی انگیزد که نامش نام و خلق و خوی اش مانند من است."خلق در لغت به معنی سجیه وصفت است". بنابراین منظور از این که مانند خلق پیامبرصلی الله علیه و آله است، شباهت آن حضرت به پیامبر در عموم صفات و خوی های پسندیده است.(مکیال المکارم ج ١ص ١١٣)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:مهدی از فرزندان من است، نام او نام من و کنیه ی او کنیه ی من و از نظر جسم و شمایل و خلق و خوی، شبیه ترین مردم به من است.(علام الوری ج1 غیبت،مکیال المکارم ج1ص37)

امام صادق علیه السلام می فرماید: پدرم امام باقرعلیه السلام زره پیامبراکرم صلی الله علیه وآله را پوشید و برایش بزرگ بود. من هم پوشیدم و برای من نیز بزرگ بود،در حالی که هرگاه مهدی علیه السلام بیاید و آن را بپوشد برایش مناسب وسبک خواهد بود،گویی که به وسیله دو حلقه از کمرش به بالا کشیده می شود.( بحارالانوار ج٥٢ص ٣١٩)

امام رضا علیه السلام فرمودند: پدرم و مادرم فدای آن که همنام جدم، شبیه من و شبیه موسی بن عمران علیه السلام است، هاله ای از نور او را فرا گرفته که از شعله انوار الهی روشن است.(اثبات الهداة،ج ٣،ص ٤٥٦،روایت٨٦)

چهره ی مبارک حضرت علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:چهره اش در صفا و بی عیبی مانند اشرفی است. و بر گونه راست آن جناب، خالی است که پنداری ستاره درخشان است.(نجم الثاقب،طبرسی نوری-انتشارات مسجد جمکران پاییز٨١،ص١٣٣الی١٣٦)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند: چهره اش چون دینار (گرد و گلگون)،دندانهایش چون شانه (ظریف، منظم و جدا ازهم)،و شمشیرش چون شعله آتش است.(روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص۱۲۲)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:چشمانی سرمه کشیده و محاسنی پرپشت دارد و برگونه راستش خالی است.(کشف الغمه ج٣ص٢٦٠)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:مهدی از من است پیشانی اش نورانی و بینی اش کشیده است.(بحار الانوار ج٥١ص٨٠و٩٠)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:مهدی ازفرزندان من است ،صورتش همچون ماه درخشان و رنگ رخساره اش گندمگون وبدنش بلندقامت است. (بحارالانوار ج٥١ص٧٨)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:او از فرزندان من است، اندامش سخت و ستبر است.(الملاحم ابن طاووس ص ١٤٢)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند: مهدی از فرزندان من است. وقت ظهور چهل ساله به نظر می آید و چهره اش مانند ستاره درخشان است، در گونه راست وی خالی سیاه است و بر او دو عبای قطوانی است. گویی که ازمردان بنی اسرائیل است.(البیان گنجی شافعی ص١٣٧)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:مهدی مردی از فرزندان من است، رنگ او رنگ مردم عرب و بدن او قوی و درشت استخوان برگونۀ راستش خالی است که مثل ستاره درخشنده است.(بحار الانوار ج٥١ص٩٥)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:صورتش همچون دینار (گرد) است و دندان هایش همچون شانه (منظم) است و شمشیرش همچون شعله آتش است.(بحارالانوارج ٥١ص٧٧، منتخب الاثر ص١٦٥)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:مهدی، طاووس بهشتیان است که هاله ای ازنور دور او راگرفته است.((بحار الانوار ج٥١ص٩١،کشف الغمه ج٣ص٢٥٩)

پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: مهدی از فرزندان من است، اندامش چونان مردان بنی اسرائیل سخت و ستبر است، به هنگام سختی و گرفتاری امّت من قیام می کند، رنگ چهره اش به عرب ها شباهت دارد. قیافه اش چون مرد چهل ساله می نماید. صورتش چون پاره ی ماه می درخشد، زمین را پر از عدل و داد می کند. آنگاه که آکنده از ظلم شود.(ملاحم ابن طاووس ص ١٤٢)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: مهدی چشمانی سیاه، صورتی همچون ماه، پیشانی ای درخشان، خالی بر گونه راست و مهرنبوّت میان دو کتفش دارد، عالم، غیرتمند، معلم و خبردهنده از آینده است.(بحارالانوار ج ٥٢ص ٥١)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: شکمی برآمده، اندامی مناسب و دندانهایی درخشان دارد و چهارشانه است.(بحارالانوار ج ٥١ص ١٣١)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: حضرت مهدی علیه السلام جوانی با طراوت و زیباست و موهای نیکو دارد چنان که موهای سرش بر روی دو شانه هایش سرازیر است و نور چهره اش بر سیاهی محاسنش برتری دارد. (بحارالانوار ج ٥١ص ٣٦و ص67، روزگاررهایی،ج۱،نشرآفاق۱۳۷۶ص۱۲۳)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: چون به پرنده ای نظر کند، آن پرنده بر روی دستش می افتد و چون چوبی را در زمین بکارد آن چوب سبز می شود و برگ می دهد.(منتخب الاثر ص ١٥٤)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: خداوند برای مردمانی که دوستشان دارد و آنها را نیز خدا را دوست دارند. غریبه ای را می فرستد که حاکمشان می شود و او کسی جز مهدی نیست که چهره ای گلگون و موهایی زیبا دارد و زمین را بدون سختی پر از عدل می کند. او همان کسی است که در کودکی مجبور شد از پدر و مادرش جدا شود.( منتخب الاثر ص157،ینابیع المودةج3ص131)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: مهدی دیدگانی مشکی، موهایی پرپشت، چهره ای چون ماه تابان ،پیشانی باز و درخشان، خالی (برگونه راست) و نشانی (چون مهر نبوّت در میان دوکتف) دارد.( روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص ۱۲۳)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند:مردی از فرزندان من در آخرالزمان ظهور می کند که صورتی نقره فام و چهره ای گلگون دارد،که شکمش برآمده، رانهایش پرگوشت و شانه هایش عریض است. در پشت او دو علامت است که یکی به رنگ پوست و دیگری شبیه مهر نبّوت است.(بحارالانوار ج ٥١ ص٣٥ روایت٤ ،روزگاررهایی،جلد۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص ۱۲۴، مکیال المکارم ج ١ص ١١٢ چاپ اسوه ١٣٨٣)

امام باقر علیه السلام ازامیرمومنان علیعلیه السلام فرمودند:مردی از دودمان من در آخرالزمان ظهور می کند که رنگش سفید مایل به سرخی و شکمش عریض ران هایش پهن استخونهایش درشت و در پشت وی دو خال است : یکی به رنگ پوست بدنش و دیگری شبیه خال پیامبر صلی الله علیه وآله است. دو نام دارد یکی مخفی و دیگری ظاهر نام که مخفی است "احمد" و نام که در ظاهر است"م ح م د "می باشد. (بحارالانوارج٥١ باب ٤حدیث٤)

امام باقر علیه السلام می فرمایند: برای قیام کننده علامتهایی است: برموی سرش علامتی همچون نغاله (کلاله)،و علامتی(شبیه مهر نبوّت) زیرشانه ی چپش، و علامتی زیر هر دو شانه چون برگ آس. (الغیبة نعمانی ص١١٥،بحارالانوار ج٥١ص،٤٠، روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص ۱۲۶)

امام باقر علیه السلام می فرمایند: ابروهای بلند و پرپشتی دارد که بر روی صورتش سایه انداخته اند، چشمانش از شب زنده داری گود افتاده، بر روی صورتش نشانه ای است. (روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص۱۲۶،الزام الناصب ص١٣٨)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: چهارشانه و راست قامت است، نه خیلی بلند قد. صورتی گرد، سینه ای فراخ، پیشانی گشاد و ابروانی به هم پیوسته دارد و بر روی گونه راستش خالی است، همچون رانه مشک که بر قطعه ی عنبر ساییده شده است.(الزام الناصب ص١٣٨، روزگاررهایی،ج،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص ۱۲٨)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: ابروهایی کشیده و گشاده ،چشمانی سیاه و فراخ، بینی باریک و پیشانی بلند دارد.( الزام الناصب ص١٣٨)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: ساق های مبارک باریک است و در شکم و ساق، مانند جدّ خود امیر المؤمنین علی علیه السلام است.(نجم الثاقب،طبرسی نوری-انتشارات مسجد جمکران-پاییز٨١،ص١٣٣الی١٣٦)

 

سن مبارک حضرت علیه السلام

امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند: خداوند عمر حضرت مهدیعجل اللّه تعالی فرجه الشریفرا در روزگار غیبت طولانی می گرداند پس از آن با قدرت بی پایانش او را از چهره جوانی کمتر از چهل سال ظاهر می کند.(کمال الدین ج١ ص٣١٥)

امام حسین علیه السلام می فرمایند: اگر مهدی ما قیام کند مردم وی را نخواهند شناخت، زیرا وی به صورت جوانی به سوی آنان برخواهد گشت امّا مردم او را مردی بس سالخورده می دانند.(عقدالدّرر ص٤٢)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: ابروان مبارکش به هم پیوسته، بینی مبارکش باریک و دراز که در وسطش اندک انحرافی است.(نجم الثاقب،طبرسی نوری-انتشارات مسجد جمکران-پاییز٨١،ص١٣٣الی١٣٦)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: در صاحب الزمان نشانی ازحضرت یونس هست،و آن اینکه بعد از غیبتش به صورت جوانی نورس ظاهر می شود. (روزگاررهایی،جلد۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶-صفحه ۱۲۷،بحارالانوار ج٥٢ص٢٨٧)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: قیام کننده عجل اللّه تعالی فرجه الشریف هنگامی که ظهور کند،در سن کهولت خواهد بود ولی با سیمای جوانی و نیروی عضلانی، آن چنان نیرومند خواهد بود که اگر قویترین درخت روی زمین را با دستش بکشد، از ریشه و بن برمی کند. و اگر بر کوهها بانگ برزند، سنگ هایش فرو می ریزد. اگر بنده ای را نوازش کند، قلبش چون قطعه ای آهن استوار و محکم می گردد. با سپاهی حرکت می کند که اگر با کوهها روبه رو شوند کوه ها را درهم می ریزند از دل کوهها راه بر می گزینند.(کشف الغمه ج٣ ص ٣١٤، بحارالانوار ج٥٢ص ٣٢٢،منتخب الاثر ص ٢٢١،روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص ۱۲۷)

امام رضا علیه السلام می فرماید: از نشانه های او این است که سنّ پیــــران را دارد ،ولی جوان است، به طوری که هرکس او را ببیند گمان می کند که سنّ او چهل سال و یا کمتر است. گذشت زمان در او تأثیری ندارد و پیر نخواهد شد تا که از دنیا برود. (بحارالانوار ج٥٢ص٢٨٥و ٣٢٢، روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص١٢٩)

ریان بن صلت :به امام رضا علیه السلام عرض کردم : آیا شما صاحب امرهستید؟ فرمودند: من امام و صاحب امر هستم، ولی نه آن صاحب امری که زمین را پر از عدل و داد می کند ... حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف کسی است که وقتی ظهور می کند در سن پیران است، ولی به نظر جوان می آید. اندامی قوی و تنومند دارد ، به طوری که اگر دست را به سوی بزرگترین درخت دراز کند آن را از ریشه بیرون می آورد و اگر میان کوهها فریاد برآورد صخره ها می شکنند و از جا کنده می شوند.(کمال الدین ج٢ ص ٤٨)

ویژگی های حضرت علیه السلام

امام حسین علیه السلام می فرمایند: مهدی را با سکینه و وقار، شناخت حلال و حرام، نیاز همگان به او و بی نیازی او از همه خواهید شناخت.( الغیبة نعمانی ص١٢٧،منتخب الاثر ص٣٠٩، روزگاررهایی،ج،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص ۱۲۴)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند:مهدی از فرزندان من است او در بین رکن و مقام ظاهر می شود. پیراهن ابراهیم برتن او و حُلّه اسرائیل بر پیکرش و نعلین شیث برپایش می باشد. (اثبات الهداة، ص ٧)

امام باقر علیه السلام می فرماید: حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف به پنج پیغمبر شباهت دارد .یونس بن متی، یوسف بن یعقوب، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه وآله .

شباهت به یونس: بازگشت از غیبت در وضع و قیافه جوانی در سن پیری، شباهت به یوسف: غیبت از خاص و عام و مخفی ماندن از برادران و مشکل شدن امر به پدرش یعقوب با وجود نزدیکی مسافت بین او و پدرش و خاندان و پیروانش، و امّا شباهت به موسی: ترسیدن مداوم و طولانی شدن غیبت و مخفی ماندن ولادت و خستگی شیعیانش پس از او از اذیّت ها و خواری های فراوانی که دیدند تا این که خداوند عزّوجّل اجازه ظهورش را داد و بر دشمن تأیید و یاری اش فرمود، و شباهت به عیسی: اختلافات درباره ی او که گروهی گفتند: که متولد نشده و گروهی گفتند مرده و عدّه ای پنداشتند کشته و اعدام شده است، و امّا شباهت به جدّش محمد مصطفی صلی الله علیه وآله: شمشیر کشیدن و قیام باسلاح و کشتن دشمنان خدا و جبّارها و طاغوت ها و او با شمشیر و رعب یاری می شود و هیچ پرچمی از او بر نمی گردد. (کمال الدین ج١ ص٣٢٧)

امام صادق علیه السلام می فرماید: مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف در مقابل خداوند، همچون شیشه فروتن است.(الامام المهدی علیه السلام ص علیه السلام ص٩٧)

امام رضا علیه السلام می فرماید:خداوند نشانه ها و آثار چند پیامبر را در قیام کننده ما قرار داده است، پنهان بودن ولادتش از موسی علیه السلام، غیبتش از عیسی علیه السلام ،دیر قیام کردنش از نوح و طول عمرش از بنده صالح خدا حضرت خضر علیه السلام است.(دلائل الإمامه ص260)

امام رضا علیه السلام می فرماید: او برای مردم از خودشان اولیاتر، از پدر و مادرشان مهربانتر، و در برابر خدا از همه متواضع تر است. آنچه به مردم فرمان دهد خود بیش از دیگران به آن عمل می کند، و آنچه مردم را از آن نهی کند خود بیش ازهمگان از آن پرهیز کند.( روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص ۱۲۹)

امام رضا علیه السلام می فرمایند: دو نشانه بارز دارد که با آنها شناخته می شود:دانش بیکران و استجابت دعا، آنچه از رویدادهایش پیش از وقوع آنها سخن بگوید، به صورت پیمانی است که از پدران خود از رسول اکرم صلی الله علیه وآله به ارث برده است. (روزگاررهایی،جلد۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶-صفحه ۱۲۹، العیون اخبارالرضا ج ١ص١٧٠)

امام رضا علیه السلام می فرمایند: ...او داناترین مردمان، حکیم ترین آنان، پرهیزگارترین انسان، بردبارترین مردمان، سخی ترین آنان و عابدترین همگان است. که از پشت سر چون پیش رویش را می بیند. او را سایه نباشد. دیدگانش در خواب فرو می رود ولی دلش همیشه بیداراست. فرشتگان او را حدیث گویند. عطر وجودش ازمشک

معطرتر است. دعایش همیشه به اجابت می رسد...( الزام الناصب ص٩،روزگاررهایی،ج 1،مؤلف کامل سلیمان،نشرآفاق۱۳۷ص۱۳۲)

نصب شریف حضرت علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند: ما فرزندان عبدالمطلب،بزرگان اهل بهشتیم، یعنی من و برادرم علیعلیه السلام و عمویم جعفر و حمزه و حسن و حسین و مهدی عج الله تعالی الشریف(بحار الانوار ج52 ص83)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند:علی بن ابی طالب علیه السلام پیشوای امّت پس از من خواهد بود و فرزندم قیام کننده منتظر عج الله تعالی الشریف که زمین را پر از عدل و داد می کند از فرزندان علی علیه السلام است.(المعجم ج4ص18)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند: مهدی عج الله تعالی الشریف  از خاندان من و از فرزندان فاطمه علیه السلام است. (بحار الانوار ج51 ص75)

امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: مهدی آخرالزمان از ما است و در هیچ امتّی، مهدی دیگری نبوده که منتظرش باشند به جز مهدی عج الله تعالی الشریف  ما. (دلائل الامامة ص265)

روزی امیرمومنان علی علیه السلام نگاهی به امام حسین علیه السلام کردند و فرمودند: این پسر من آقاست چنان که پیغمبر نیز نام آو را آقا نامید، خداوند از دودمان او مردی همنام پیغمبرصلی الله علیه واله به وجود آورد که درخوی و سیرت مانند خود آن حضرت است... پیشانیش باز، بینی اش کشیده، میانه، شکمش فربه، ران هایش پرگوشت و در ران راستش خالی است و میان دندانهای ثنایش باز است. (بحار الانوار ج٥١باب٤ حدیث١٩)

امام حسین  علیه السلام می فرمایند: امامان بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله  دوازده نفرند که نه نفر از آنان از فرزندان امام حسین علیه السلام ومهدی این امّت نیز از آنهاست.(منتخب الاثر ص26)

امام باقر علیه السلام می فرمایند:علم به کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلی الله علیه وآله  در قلب مهدی ما می روید، چنان که روی زمین حاصل خیز گیاهان به شکل زیبایی می روید.پس هر کس از شما زنده ماند ومهدی را در کرد هرگاه او را دید بگوید:اسّلام علیکم...(بحار الانوار ج52 ص218)

 امام صادق  علیه السلام می فرمایند:خداوند از صلب موسی بن جعفر، دوازدهمین امام (مهدی علیه السلام ) را بیرون می آورد، خدا آنها را به کرامت خود مخصوص گردانیده و در خانه مقدّس خود (بهشت)سکنی داده است. کسی که منتظر امام دوازدهم باشد مانند کسی است که با شمشیر برهنه اش در رکاب رسول خداصلی الله علیه وآله جهاد می کند.(بحار الانوار ج52 ص80)

امام موسی کاظم  علیه السلام می فرمایند: قیام کننده نیست مگر کسی که امام، فرزند امام و وصی باشد.(یعنی هر کس نمی تواند ادّعای آن مقام عالی را بکند.) (بحار الانوار ج52 ص34)

امام رضا علیه السلام می فرمایند:خلف صالح، از فرزندان ابو محمّد حسن عسکریعلیه السلام  است. او صاحب الزمان است و او حضرت مهدیعج الله تعالی الشریفاست. (بحار الانوار ج52 ص43)

امام رضا علیه السلام می فرمایند: او شبیه به من و موسی عمران است که بر او هاله از نور است و نور قدسی از او بالا می رود پیکری متناسب و متعادل و صورتی خوش رنگ دارد و اخلاقش همچون اخلاق پیامبر است.(منتخب الاثرص٤٢٢، الزام الناصب ص ٦٨، روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص١٢٨)

امام رضا علیه السلام می فرمایند:فرزند چهارم من (مهدی)فرزند بهترین زنان است که خداوند ، زمین را به وسیله او از هر جور و ظلمی پاک می سازد او کسی است که برخی مردم در ولادتش تردید می کنند و... (بحار الانوار ج52 ص1-322)

امام حسن عسگری علیه السلام فرمودند: حمد خدایی را که مرا از دنیا نبرد تا اینکه جانشین خودم را به من نمایاند. او از نظر قیافه ظاهری و رفتار و اخلاق بیش از همه مردم به پیامبر شباهت دارد....(اثبات الهداةج ٣، ص ٤٨١،روایت ١٨٧)   

هنگام تولّد امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریفحکیمه خاتون او را بغل کرد و به پیشگاه پدر بزرگوارش تقدیم کرد. حکیمه خاتون مشاهده نمود که با نور، روی بازوی مبارک نوشته شده:"جاءَ الحق وزَهَق الباطِل"و بسیار طبیعی بود که ازنور روی بازوی گرامی اش نوشته شود "وَتمّت کلمةُ ربک صدقاً و عدلاً" کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحدکمال رسید. انعام ١١٥.( الزام الناصب ص١٠)

کعب الاحبار می گوید:مهدی قیام کننده عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ازنسل علی بن ابی طالب علیه السلام است در اخلاق و اوصاف،شکل و سیما، شکوه و هیبت چون عیسی بن مریم است.خداوند هرچه به پیامبران عطا نمود. بیشتر از آن را به او عطا کرده است.(الغیبة نعمانی ص٧٤،(بحار الانوار ج٥٢ص٢٦٦،روزگاررهایی،ج۱،مؤلف کامل سلیمان ،نشرآفاق۱۳۷۶ص۱۳۰)


آرشیو مطالب
Skip Navigation Links

دلنوشته ها
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد

تصاویر سایت
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد