منوی اصلی
Skip Navigation Links

تازه ترین ارسال ها
* ولادت شهزاده علی اکبر علیه السلام

* ولادت امام سیدالساجدین علیه السلام

* ولادت حضرت عباس علیه السلام

 معرفت سبب و وسیله سعادت

معرفت سبب و وسیله ی سعادت

امام صادق عَلیهِ السَّلام می فرمایند: خدا خودداری و امتناع فرموده که کارها را بدون اسباب فراهم آورد پس برای هر چیزی سبب و وسیله ای قرار داد و برای هر سببی شرح و گشایشی مقرر داشت و برای هر شرحی نشانه ای گذاشت و برای هر نشانه ی دری گویا نهاد، عارف حقیقی کسی است که این در را شناخت و نادان حقیقی کسی است که به این در نادان گشت، این در رسول خدا و ما هستیم.(اصول کافی ج1ص259)

علامه در ذیل این حدیث می گوید: اگر چه خدا قادر است که امور جهان را بدون علل و اسباب فراهم آورد، چنان چه گاهی عیسی را بدون پدر ایجاد می کند و آتش را بدون اسباب معمولی بر ابراهیم سرد و سلامت می نماید ولی به طور عموم و کلی عادتش بر این جاری گشته که امور جهان را با وسایل و اسبابی مخصوص جریان دهد و فراهم اورد. و ترتیب اسباب در این حدیث شریف چنان است که خدا برای سعادت و نجات مردم سببی قرار داده که آن معرفت و اطاعت خداو رسول و ائمه اطهار عَلیهِم السَّلام است و برای این سبب شرحی قرار داده که قوانین دینی است و برای این شرح مشانه یا دانشی گذاشته که آن قران است و برای قران در گویایی مقرر داشته که آن پیغمبر و ائمه معصوم اند. پس هر که خواهد به سعادت و نجات برسد باید این طریق را پیماید.

معصومین عَلیهِم السَّلام تنها رهبران مورد تائید خداوند و مظاهر تامّ خداوند و جانشیان بر حق خدا در بین مردم و تنها متخصصان راه رسیدن به خداوند هستند. خداوند به همه انسان ها دستور داد تا برای رسیدن به او از رهبران ، وسیله ها و واسطه های مطمئن و به خصوص که ائمه معصومین عَلیهِم السَّلام باشند استفاده شوند. همان طور که در آیه ای از قرآن فرمود:

"ای اهل ایمان از خدا بترسید و در جستجوی وسیله برای نزدیک شدن به او باشید."

و همچنین آن چه از فرمایش معصومین عَلیهِم السَّلام بیان شد مصداق کامل وسیله تنها و تنها معصومین هستند که خداوند ما را پس از خلق آن ها و از نور آنها خلق کرده است تا بدین وسیله امکان برقراری ارتباط با خداوند به وسیله شناخت و تبعیت از آن ها برای همه انسان ها فراهم شود.

در دعای ندبه چنین آمده است: " و آنان را مایه ی رسیدن به قرب خویش و وسیله به سوی رضوانت ساختی " در دعای امام سجاد عَلیهِ السَّلام در روز عرفه نیز می خوانیم: " و آنان را وسیله به سوی خود و راه به سوی بهشت خویش قرار دادی"

از این رو بدست می آید که منظور از وسیله همان امامان معصوم عَلیهِم السَّلام هستند. بنابراین وسیله ی برگرفتن به سوی خداوند انجام دادن اموری است که مایه ی رضایت و نزدیکی به درگاه آن حضرت است و چون خداوند برای هر قوم هدایت کننده ای و برای هر امت امامی قرار داده است چنان که فرمود: " و برای هر قوم هدایت کننده ای هست." امام را وسیله ای برای آنان به سوی خویش تعیین کرد. پس بر هر قومی لازم است هادی و وسیله خود را بشناسد و هر ان چه موجب نزدیک شدن به او و مایه رضایتش هست انجام دهند زیرا که بدون شناخت او تقربی وجود ندارد.
آرشیو مطالب
Skip Navigation Links

دلنوشته ها
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد

تصاویر سایت
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد