منوی اصلی
Skip Navigation Links

تازه ترین ارسال ها
* عاشورا امتداد غدیر

* پیوند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با امام حسین علیه السلام

* علل قیام سیدالشهداءعلیه السلام

* غدیر از دیدگاه اهل سنت

* ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

* غدیر بیعت با مهدی علیه السلام

القاب مطهر امام زمان علیه السلام

القاب مطهر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

داعیَ الله: دعوت کننده به سوی خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

ربّانیَّ آیاتِ الله: پرورندۀ آیات خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

بابَّ الله: درِ توجه و رسیدن به خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

دَیّانَ دینِ الله: داور دین خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

خَلیفَةَ الله: جانشین خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

ناصِرَ حقِّ الله: یاری کنندۀ حق خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

دَلیلَ اِرادَةِ الله: راهنمای ارادۀ خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

تالیَ کِتابِ الله و ترجمانه: تلاوت کنندۀ کتاب خدا و بیانگر آن

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

بَقیّة الله فی اَرضِه: باقیماندۀ خدا روی زمین

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

میثاقَ الله الَّذی اَخَذَه وَ وَکَّدَه: ای میثاق خدایی که بر او پیمان گرفته واستوارش ساخته

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

وَعَدَالله الَّذی ضَمِنه: وعدۀ خدایی که تضمینش نموده

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

اَلعَلَمُ المَنصوب: پرچم برافراشته شده

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

اَلعِلمُ المَصبوب: دانش انباشته شده

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

اَلغَوث: فریادرس درماندگان

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

اَلرَحمة الواسعة: رحمت گستردۀ خدا

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

اَلاِمامَ المَامون: امام امان یافته

( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

اَلمُقدَّمُ المامول: پیشوای آرزو شده

 ( زیارت آل یس، صحیفۀ مهدیه، الاحتجاج 2/316- بحارالانوار2/94-معادن الکلمة2/291 )

 

سُلالةُ النُّبُوَّة: نسل پاک نبوت

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

بَقیّةِ العترَةِ وَ الصَّفوَة: باقی ماندۀ عترت و بر گزیدگان

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

مُظهِرِ الایمان: آشکارکنندۀ ایمان

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

صاحِبُ الرَّجعةِ لِوَعدِ رَبِّنا: صاحب رجعت و بازگشت برای وعدۀ پروردگارمان

( زیارت ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از مزار کبیر567- بحارالانوار94/36-مصباح الزائر430 )

 

صاحِبِ المَرایَ وَ المَسمَع: صاحب دیدگاه و شنیدگاه

( زیارت ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از مزار کبیر567- بحارالانوار94/36-مصباح الزائر430 )

 

اَلحَلیمِ الَّذی لا یُعَجِّلُهُ العَصَبیة: بردباری که تعصّب باعث شتابزدگی اش نمی شود

( زیارت ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از مزار کبیر567- بحارالانوار94/36-مصباح الزائر430 )

 

مَحفوظا بِالله: کسی که به وسیلۀ خداوند حفاظت و نگاهبانی شده است

( زیارت ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از مزار کبیر567- بحارالانوار94/36-مصباح الزائر430 )

 

مَحروزاٌ فی قُدرَةِ الله: کسی که جایگاه استواری در سایۀ قدرت خدا دارد

( زیارت ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از مزار کبیر567- بحارالانوار94/36-مصباح الزائر430 )

 

اَلمُتَخیِّرُ لِاِعادَةِ المِلّةِ و الشَّریعَة: منتخب برای بازگرداندن کیش و آیین

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از زادالمعاد ص491- مصباح الزائر 446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُومُّلُ لِاِحیاءِ الکِتابِ وَ حُدوده: آن که آرزو می شود بیاید و قرآن و حدودش را زنده کند

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از زادالمعاد ص491- مصباح الزائر 446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمَعالِمِ الدّینِ و اهلِه: زنده کنندۀ نشانه های دین و اهل آن

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه به نقل از زادالمعاد ص491- مصباح الزائر 446-بحارالانوار22/26 )

 

مُلَقِّنِ اَحکامِ القُرآن: آموزنده و تعلیم گر احکام قرآن

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

مُطَهِّرِ الاَرض: پاک کنندۀ زمین

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

ناشِرِالعَدل فیِ الطّولِ و الاَرض: نشر دهندۀ عدل در طول و عرض

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

اَلاِمامِ المُنتظِرِ المَرضی: امام منتظر پسندیده

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

مُعِزُّالمُومِنینَ المُستَضعَفین: عزّت بخش مومنانی که آن ها را ضعیف شمرده اند

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

مُذِلُّ الکافِرینَ المُتَکَبِّرینَ الظّالِمین: خوارکنندۀ کافران متکبر ستمگر

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

اَلاِمامِ عَلَی الخَلقِ اَجمَعین: رهبر و پیشوای تمام خلایق

(دعای بعد از نماز استغاثه امام زمان علیه السلام، صحیفۀ مهدیه- مفاتیح الجنان به نقل از الکلم الطیّب 83 )

 

حُجَّةُ الله فی اَرضِه: حجّت خدا روی زمین

( زیارت روز جمعه، صحیفۀ مهدیه به نقل از جمال الاسبوع 41 )

 

عَینَ الله فی خَلقِه: دیدۀ خدا در میان خلق

( زیارت روز جمعه، صحیفۀ مهدیه به نقل از جمال الاسبوع 41 )

 

اَلمُهَذّبُ الخائف: پاک پروریدۀ ترسان

( زیارت روز جمعه، صحیفۀ مهدیه به نقل از جمال الاسبوع 41 )

 

اَلوَلیُّ النّاصِح: سرپرست خیرخواه

( زیارت روز جمعه، صحیفۀ مهدیه به نقل از جمال الاسبوع 41 )

 

سَفینَةَ النَّجاة: کشتی نجات

( زیارت روز جمعه، صحیفۀ مهدیه به نقل از جمال الاسبوع 41 )

 

عَینَ الحَیوة: چشمۀ حیات

( زیارت روز جمعه، صحیفۀ مهدیه به نقل از جمال الاسبوع 41 )

 

صاحِبُ یَومِ الفَتح: صاحب روز ظفر و پیروزی

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

ناشِرُ رایَةِ الهُدی: بر افرازندۀ پرچم هدایت

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُوَلِّفُ شَملِ الصَّلاحَ وَ الرِّضا: گرد آورندۀ پراکندگی های درست کاری و مصلحت و خشنودی

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

قاصِمُ شَوکَةِ المُعتَدین: آن که شوکت ستمکاران را درهم می شکند

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلهادِمُ اَبنیةِ الشِّرکِ وَ النِّفاق: آن که بنیادهای شرک و نفاق را ویران می کند

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُبیدُ اَهلِ الفُسوقِ وَالعُصیانِ وَالطُّغیان: آن که فاسقان، نافرمانان و طغیان گران را به هلاکت می کشاند

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلحاصِدُ فُروعِ الغَیِّ وَالشِّقاق: آن که شاخه های گمراهی و بدبختی را درو می کند

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلطامِسَ آثارِ الَّزیغِ وَالاَهواء: آن که آثار انحراف و هواپرستی را محو می نماید

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلقاطِعُ حَبائلِ الکِذبِ وَالاِفتراء: آن که دروغ و افترا را قطع می کند

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُبیدُ العُتاةِ وَالمَرَدَة: نابودکنندۀ سرکشان و تمرّدکنندگان

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُستَاصِلُ اَهلِ العِنادِ وَالتَّضلیلِ وَالاِلحاد: آن که ریشۀ معاندان، گمراهان و کافران را برکَنَد

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُعِدُّ لِقَطعِ دابِرِالظُّلمَة: آنکه برای قطع دنبالۀ ستمکاران آماده گشته است

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُنتَظِرُالاِقامَة الاَمتِ وَالععوج: آنکه انتظارش را می کشند که کج روی ها و انحرافات را از بین ببرد.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُرتجی اِلازالَةِ الجَورِ وَالعُدوان: کسی که برای بر اندازی ظلم و بیدادگری به او امید است.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُدَّخَرَ لِتَجدیدِ الفَرائضِ وَ السُّنَن: ذخیرۀ الهی برای تازه کردن واجبات و سنت های الهی

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

الطّالبُ بِذُحولِ الاَنبیاء وَ اَبناِ الاَنبیاء: آن که برای خون پیامبران و فرزندان آن ها خونخواهی می کند.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلطّالِبُ بِدَمِ المَقتولِ بِکربلاء: آن که به دنبال انتقام خون شهید کربلاست.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمَنصورُ علی مَنِ اعتَدی عَلَیهِ وَفتَری: آن که بر هر ظالم و تجاوزگر دروغگو پیروزمند است.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلمُضطَرُّ الَّذی یُجابُ اِذا دعا: آن گرفتاری که اگر دعا کند اجابت می شود.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلصَدرُ الخَلائق: صدرنشین عالم

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

مُعِزُّ الاولیاء و مُذِلُّ الاَعداء: آن که دوستان را عزیز و دشمنان را خوار و ذلیل کند.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلجامِعُ الکَلِمَةَ علی التَّقوی: آن که اتّحاد بر اساس تقوا و پرهیزکاری فراهم آورد.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلبابُ اللهُ الَّذی مِنهُ یوتی: درب ورودی به درگاه الهی که از آن در وارد شدند.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

وَجهُ اللهِ الَّذی اِلَیهِ یَتَوَجَّهُ الاَولیاء: آیینۀ تمام نمای خدایی که دوستان خدا به سوی او توجه نمایند.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

اَلسَّبَبُ المُتَّصِلُ بَینَ الاَرضِ وَ السّماء: آن که وسیلۀ پیوند بین زمین و آسمان است.

( دعای ندبه، صحیفۀ مهدیه، زادالمعاد 491-مصباح الزائر446-بحارالانوار22/262 )

 

صاحِبِ الصَّولَةِ الحَیدَریَّة: صاحب دلیری حیدری

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ العِصمَةِ الفاطِمیة: صاحب عصمت فاطمی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الحِلمِ الحُسَینیّة: صاحب حلم حسنی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الشُّجاعةِ الحُسَینیة: صاحب شجاعت حسینی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ العِبادةِ السَّجادیِّة: صاحب عبادت سجادی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ المَآثِرِ الباقِریَّة: صاحب آثاربه جای ماندۀ باقری

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الآثارِ الجَعفَریَّه: صاحب آثار جعفری

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ العُلومِ الکاظِمیّة: صاحب دانش های کاظمی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الحُجَجِ الرَّضَویَّة: صاحب حجت های رضوی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الجودِ التَّقَویّة: صاحب بخشندگی تقوی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ النَّقاوَةِ النَّقَویّة: صاحب تقوی و پاکیزگی تقوی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الهَیبَةِ العَسگَریَّة: صاحب هیبت عسگری

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الغَیبَةِ الاِلهیَّة: صاحب غیبت الهی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

اَلدّاعیَ اِلیَ الصِّدقِ المُطلَق: فراخوانندۀ به راستی مطلق

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

کلمة الله: کلمۀ خدا

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

اَمانِ الله: امان خدا

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

اَلغالِبِ بِاَمرِالله: ظفرمند و پیروزمند به امر خدا

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

اَلذّابِّ عن حَرَمِ الله: حمایت کنندۀ از حرم خدا

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

اَلهادِی المَهدی: هدایت کنندۀ بشر و هدایت یافته

( دعای معرفت از صحیفۀ مهدیه، جمال الاسبوع315، مصباح 411 )

 

اَلصّابِرُ الشَّکور وَ المُجتَهِد: شکیبا در بلا، شکر گزار و تلاشگر

( دعای معرفت از صحیفۀ مهدیه، جمال الاسبوع315، مصباح 411 )

 

اَلجَحجاحِ المُجاهِد: مهتران مجاهد در راه خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعای زمان غیبت، مصباح 724 )

 

اَلمُجتَهدِ فی طاعَتِک: کوشش کنندۀ در اطاعت و پیروی خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

اَلمُعَظِّم لِحُرمَةَ الله: بزرگ دارندۀ حرمت خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

اَلنّاطِقِ بِحُکمِ الله: گویندۀ احکام خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

عَینَ الله النّاظِرَة: چشم بینای خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

اُذُنُ الله السّامِعَة: گوش شنوای خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

شاهِدِ عِبادِالله: گواه بندگان خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

اَلمُجاهِدِ فی سَبیلِ الله: جهادکنندۀ در راه خدا

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

اَلنّورَاللهِ المُتَاَلَّق: نور درخشان الهی

( صحیفۀ مهدیه، دعای شب نیمۀ شعبان به نقل از مصباح724، مصباح الزائر315، زادالمعاد63 )

 

اَلضّیاءُ اللهِ المُشرِق: روشنایی تابان الهی

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

اَلعَلَمُ النّورُ فی طَخیاءِ الدّیجور: پرچم نور در تاریکی شب سیاه

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

قُطبِ العالَم: محور جهان هستی

( صحیفۀ مهدیه، زیارت حضرت در مشکلات و سختی ها ، به نقل از المجموع الرائق ج1 ص 451 )

 

اِمامَ المَسیح: پیشوای حضرت مسیح

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

عَدیلَ الخَیر: هم سنگ خوبی ها

( صحیفۀ مهدیه، دعا برای ظهور امام زمان در روز 13 ماه رمضان، بحارالانوارج98/37 )

 

فارِسَ الحِجاز: اسب سوار حجاز

( صحیفۀ مهدیه به نقل از منتخب الختوم 196 )

 

اَلحَقُّ الجَدید: حقیقت تازه

( صحیفۀ مهدیه، زیارت سوم حضرت به نقل از مصباح الزائر441، مزار شهید230 )

 

اَلعامِلِ الَّذی لایَبید: عمل کننده ای که هرگز قدیمی نمی شود

( صحیفۀ مهدیه، زیارت سوم حضرت به نقل از مصباح الزائر441، مزار شهید230 )

 

مُحییِ المومِنین: زنده کنندۀ مومنان

( صحیفۀ مهدیه، زیارت سوم حضرت به نقل از مصباح الزائر441، مزار شهید230 )

 

مُبیرِالکافِرین: هلاک کنندۀ کافران

( صحیفۀ مهدیه، زیارت سوم حضرت به نقل از مصباح الزائر441، مزار شهید230 )

 

اَلمَهدیَّ الاُمم: هدایت گر امّت ها

( صحیفۀ مهدیه، زیارت سوم حضرت به نقل از مصباح الزائر441، مزار شهید230 )

 

اِمامِ السِّرِّ وَ العَلَن: پیشوای آشکار و پنهان

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

دافِعِ الکَربِ وَالمِنَن: دور کنندۀ اندوه و محنت

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِبِ الجودِ والمِنَن: صاحب بخشندگی و احسان

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحِب العصرِ والزمان: صاحب دوران و زمان

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

خَلیفَةَ الرَّحمان: جانشین خداوند رحمان

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

اَمامَ الاِنسِ وَالجان: پیشوای انسان ها و پریان

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )

 

صاحَبِ الدّعوَةِ النّبَویّه: صاحب دعوت نبوی

( صحیفۀ مهدیه- دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، به نقل از مهج الدعوات 425 )


آرشیو مطالب
Skip Navigation Links

دلنوشته ها
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد

تصاویر سایت
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد