منوی اصلی
Skip Navigation Links

تازه ترین ارسال ها
* عاشورا امتداد غدیر

* پیوند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با امام حسین علیه السلام

* علل قیام سیدالشهداءعلیه السلام

* غدیر از دیدگاه اهل سنت

* ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

* غدیر بیعت با مهدی علیه السلام

امنیت ظهور

امنیت در زمان فرج

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: هنگامی که مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کند راه ها امن شود ، زن از عراق تا شام برود و دو پای خود را جز به روی گیاه نگذارد، جواهراتش را بر سرش بگذارد و از درنده و درنده خوئی هراس نداشته باشد.( روزگار رهایی  ج 2 ص640 ح 885 ، بحارالانوارج52ص316، منتخب الاثرص474)

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: پیرو هیچ آئینی نمی ماند جز این که به آئین اسلام می گراید، گوسفند از خطر گرگ در امان می ماند، گاو از شاخ گوسفند در امان  می ماند. به انسان از ما آسیبی نمی رسد. هیچ موشی گونی و جوالی را سوراخ نمی کند. و این در زمان ظهور مهدی است.(روزگار رهایی ج 2 ص619، ح 833، بشارة الاسلام ص279)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: خداوند به وسیله او فتنه های جانکاه را آرام و ساکن سازد، زمین امن گردد یک زن در میان پنج زن بدون اینکه مردی آنها را همراهی کند به حج خانه خدا رود و جز خدا از کسی باکی نداشته باشند.( روزگار رهایی  ج 2 ص 640 ح 887،الملاحم و الفتن ص55، بشارةالاسلام ص 185 و الحاوی للفتاوی ج2ص153)

امام صادق علیه السلام فرمودند: چون مهدی قیام کند به عدالت داوری می کند و در زمان او ستم ریشه کن می شود و راهها امن می گردد و زمین برکتهای خود را ظاهر می کند و هر حقی به صاحب حق بر میگردد و پیرو هیچ آیینی نمی ماند جز اینکه به اسلام می گرود و به آن ایمان می آورد.(روزگار رهایی ج 2 حدیث 883، إرشاد مفید ص343، بحارالانوار ج52ص338)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: اولین چیزی که از عدالت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظاهر می شود این است که در سرتاسر جهان اعلام می شود که هرکس از یکی از شیعیان ما بستانکار است یادآوری می کند، اگر کسی به مقدار یک دانه سیب و یا یک دانه خردل بستانکار باشد بهاو عطا می کند کجا رسد به کسانی که هزاران هزار دینار و در هم از طلا و نقره طلبکار باشند، هر کس هر قدر طلبکار باشد به او عطا می فرماید.( روزگار رهایی، ج2، ص 641ح889،بحارالانوار ج53ص34، الزام الناصب ص220)

امام صادق علیه السلام می فرمایند: پیرزن نانوان از مشرق به قصد سفر به مغرب بیرون می رود، هیچ کس او را خشمگین ننماید. و به او آسیبی نرساند.(  روزگار رهایی ج2 ص640 ح886، الزام الناصب ص139،بشارة الاسلام ص230)

 " سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین"

در این راه های نزدیک به هم، شب ها و روزهایی با امنیت سیر کنید،سبا18

در تأویل این آیه آمده است: با قیام کننده ما اهل بیت است. ( المحجه ص 175 )

امام صادق علیه السلام می فرمایند: یعنی سیر کردن و راه رفتن با قیام کننده ما اهل بیت، یعنی کسانی که در ایام ظهورش در خدمتش راه می روند در امن هستند و معنی آیه

" و من دخله کان آمنا"  و هر کس در آن داخل شود در امان است. آل عمران 97

 این است که هر که به بیعت قیام کننده عجل الله تعالی فرجه شریف داخل گردد و به دست مبارکش دست زند و داخل اصحاب آن حضرت شود، هر آینه در امن می باشد.( علل الشرایع ج 1 ص 89 باب 81 ح 5 ، نجم الثاقب ص177 )آرشیو مطالب
Skip Navigation Links

دلنوشته ها
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد

تصاویر سایت
 این بخش در حال
به روزرسانی می باشد